Translation WANG

그사람을 만난 적이 있으세요?


Ngữ pháp

문법

V+()ㄴ 적이 있어요?

… đã …

lần nào chưa?

Cách sử dụng 사용법

Dùng trong trường hợp bạn muốn hỏi ai đó về một hành động, sự việc đã diễn ra hay chưa.

누구한테 어떤 행동이나 사건이 생겼냐고 묻고 싶을 때 상요한다.

DRW00000f3c866f

Cô Na đã đi Vịnh Hạ Long lần nào chưa?

Na씨는 하롱베이에 가 본적이 있으세요?

Anh đã ăn phở lần nào chưa?

쌀국수를 먹어본 적이 있으세요?

Anh đã gặp cô Lan lần nào chưa?

란 씨를 만난 적이 있으세요?

Anh đã mua sổ xố lần nào chưa?

복권을 산 적이 있으세요?

Chị đã gặp ma lần nào chưa?

귀신을 만난 적이 있으세요?

 

 

Trả lời