Translation WANG

오늘의 한 마디

MỖI NGÀY MỘT CÂU

Tại sao anh về muộn? 왜 늦게 집에 갔어요?


Ngữ pháp

문법

Tại sao …?

+

무엇을 했어요?

Cách sử dụng 사용법

Dùng trong trường hợp bạn muốn hỏi về nguyên nhân của một hành động, sự vật, sự việc nào đó.

사물,사실이나 어떤 행동에 대한 원인을 묻고 싶을 때 사용한다

Tại sao anh học tiếng Việt?

왜 베트남어를 공부하세요?

Tại sao cô ấy khóc?

왜 그여자가 울었어요?

Tại sao anh đến muộn?

왜 늦게 왔어요?

Tại sao các em ấy đánh nhau?

왜 여러분을 서로 싸웠어요?

Tại sao họ chia tay?

왜 그들이 헤어졌어요?

Trả lời