Translation WANG

□ Khả năng tài chính

  1. Người đăng ký phải có người bảo lãnh chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí du học như học phí, chi phí sinh hoạt v.v cần thiết trong thời gian du học tại Hàn.
  2. Người cư trú bất hợp pháp hoặc có gia đình cư trú bất hợp pháp tại Hàn sẽ không được bảo lãnh.
  3. Người bảo lãnh tài chính về nguyên tắc phải là bố mẹ của sinh viên.
  4. Nếu người bảo lãnh tài chính là họ hàng thân thích của người đăng ký thì phải nộp các hồ sơ chứng minh quan hệ họ hàng thân thích do cơ quan chính phủ có liên quan phát hành, nếu người Hàn là người bảo lãnh thì cũng phải cần các tài liệu giải trình liên quan v.v
  5. Người bảo lãnh tài chính chịu trách nhiệm về toàn  bộ chi phí liên quan như học phí, chi phí sinh hoạt v.v cần thiết trong thời gian du học tại Hàn của người đăng ký, người đăng ký nếu vi phạm luật pháp Hàn Quốc như Luật quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc sẽ phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh như tiền phạt v.v

6.Người bảo lãnh tài chính phải chứng minh khả năng tài chính có thể đảm nhận chi phí du học và có thể sẽ được yêu cầu các hồ sơ chứng minh bổ sung khác hoặc tiền bảo lãnh.

Thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) trước khi tốt nghiệp thì mới có thể tốt nghiệp.

*** Kết quả kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn (Pass/Non Pass)

Đánh giá khả năng học tập và khả năng tài chính sau khi vào Đại học

Trả lời