Translation WANG

할증 Phân loại

구분_ Phân loại

해당 문서_ Các giấy tờ liên quan

일반문서 (100%)

Giấy tờ thường(100%)

E-mail 송수신, 이력서 및 자기소개서, 회의록, 등초본 등…

Thư điện tử e-mail, sơ yếu lý lịch và bản giới thiệu bản thân, sổ họp,

기술문서 (130%)

Giấy tờ kỹ thuật (130%)

IT/정보통신, 전기, 전자, 기계, 건설, 자동차, 컴퓨터, 각종 매뉴얼 등…

IT/công nghệ thông tin, điện, điện tử, máy móc, xây dựng, ô tô, máy tính, các loại bản hướng dẫn……

경영문서 (130%)

Giấy tờ kinh doanh (130%)

Q이사회 규정, 각종 계약서, 감사보고서, 서적 번역 등…

uy định của hội đồng quan trị, các loại hợp đồng, báo cáo kiểm toán, dịch sách…

특수문서 (150%)

Giấy tờ đặc thù (150%)

화학, 환경, 선박, 방위산업, 금융, 논문, 특허, 입찰, 시방서, Website 번역 등…

Hóa học, môi trường, biển, quốc phòng, tài chính, luận văn, bằng sáng chế, hồ sơ thầu, thông số kỹ thuật, dịch website……..

Trả lời