Translation WANG

영화 번역료: 기준 1분 Dịch phim : Tiêu chuẩn : 1 phút CONG TY WANG

NGÔN NGỮ

Hàn

한국어

Anh

영어

Trung

중국어

Pháp

프랑스어

Đức

독일어

Nga

러시아어

Nhật

일본어

Tây ban nha

스페인어

TỪ VIỆT

95,000

35,000

95,000

90,000

90,000

90,000

100,000

170,000

SANG VIỆT

90,000

30,000

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

170,000

특이사항

■ 영화 번역료의 기준 금액은 1분입니다.

Tiêu chuẩn phí dịch phim tính theo đơn vị phút.

Trả lời