Translation WANG

1. 한국 유학생의 기본적 준비사항

Những nội dung cần trang bị cơ bản cho du học sinh Hàn Quốc

1)한국대사관의 준비서류 : 자기소개서 및 학습계획서

Hồ sơ chuẩn bị tại ĐSQ Hàn Quốc: Bản giới thiệu bản thân và Kế hoạch học tập

대사관은 한국으로 유학을 희망하는 학생들의 기준을 2가지 관점에서 심사를 강화하고 있다.

ĐSQ sẽ kiểm tra tiêu chuẩn các học sinh có nguyện vọng du học Hàn Quốc theo 2 tiêu chí.

첫째 : 한국어 구사능력 Thứ nhất: Khả năng tiếng Hàn

한국으로 유학을 가고자 희망하는 학생들은 반드시 한국어를 말할 수 있어야 한다. 그 이유는 한국으로 유학을 희망하면서 한국어를 말할 수 없다는 것은 유학에 대한 준비가 되어 있지 않다는 것이다. 한국 대학에 진학을 하게 되면 한국어로 수업을 진행하게 되는데 한국 대학에서 받는 어학연수 기간 동안 (6개월에서 1) 한국어를 공부하여 한국어로 진행하는 수업을 이해한다는 것은 불가능하다. 때문에 한국으로 유학을 가기 위해서는 유학 전에 미리 한국어를 배우려고 하는 자세가 되어있어야하는 것은 당연한 것이다. 그래서 대사관에서는 한국어 능력을 검사하고 있고 검증 방법으로 자기소개서와 학습계획서를 당사자가 직접 한국어로 작성하여 제출하도록 하였으며 그것을 우선으로 비자 심사를 하고 있다.

Các học sinh có nguyện vọng du học Hàn Quốc phải nói được tiếng Hàn. Muốn du học Hàn Quốc nhưng lại không thể nói tiếng Hàn đồng nghĩa với việc chưa chuẩn bị du học. Vì nếu học cao học tại ĐH Hàn Quốc thì buổi học sẽ được tiến hành bằng tiếng Hàn  và không thể theo các giờ học tiến hành bằng tiếng Hàn chỉ với việc học tiếng Hàn trong thời gian đào tạo ngôn ngữ mà các trường ĐH cung cấp (6 tháng ~ 1 năm). Vì vậy để du học Hàn Quốc đương nhiên phải có tinh thần sẵn sàng học tiếng Hàn trước khi đi du học. Do đó ĐSQ sẽ buộc bạn phải trực tiếp viết và nộp Bản giới thiệu bản thân và Kế hoạch học tập bằng tiếng Hàn và kiểm tra khả năng tiếng Hàn qua đó, đây sẽ là điều kiện ưu tiên xét visa.

둘째 : 전공에 대한 이해 Thứ hai: Hiểu về chuyên ngành

유학을 가고자 하는 학생은 본인이 어느 대학으로 진학을 하는지 어느 학과를 지원하는지 학생들은 자기의 적성과 장래의 계획에 맞춰 선정해야 하고 그 학과의 정보에 대해 반드시 알고 있어야 한다. 왜냐하면 유학은 많은 돈과 시간을 들여 외국으로 공부를 하러 가는 것이다 그렇기 때문에 학생들은 철저한 계획을 세워야 할 뿐만 아니라 자기가 배우려고 하는 전공에 대한 지식과 그 전공의 비전에 대해 잘 알고 있어야 한다.

Bản thân Học sinh có ý định du học phải biết mình học cao học ở trường ĐH nào, muốn khoa nào và học sinh đó phải lựa chọn sao cho phù hợp với tính cách và kế hoạch tương lai của mình, và phải biết thông tin về khoa đó. Bởi vì du học là đầu tư rất nhiều tiền và thời gian để học tập ở nước ngoài. Do đó các học sinh không chỉ phải xây dựng một kế hoạch triệt để mà còn phải hiểu biết kỹ về tri thức chuyên ngành mình định học và tầm nhìn đối với ngành đó.

2) 한국 대학의 한국어 교육 현실 Thực hiện đào tạo tiếng Hàn tại ĐH ở Hàn Quốc

한국 대학에서는 한국어 어학연수 과정을 6개월 또는 1년으로 두고 있다. 방학을 제외하면 학기당 4개월(5일 일일4시간)을 교육하고 있다. 실질적으로 한국에서의 어학연수만 가지고 본과에 진학하여 학습하기에는 대단히 어려운 실정이다. 그래서 대학에서도 현지에서 한국어 실력을 2급 정도 습득한 후에 한국에 유학하길 희망하고 있다.

Khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn tại ĐH Hàn Quốc là 6 tháng và 1 năm. Nếu trừ kỳ nghỉ đi thì một học kỳ khoảng 4 tháng (4 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần). Thực tế rất khó khi chỉ học tiếng tại Hàn Quốc và theo học tại ngành mình đăng ký. Vì thế vẫn có những trường hợp muốn du học Hàn Quốc sau khi đạt năng lực tiếng Hàn cấp 2 tại chính trường ĐH ở nước sở tại.

3) 한국어 2급이상 습득 후 한국에 입국 시 좋은 점Ưu điểm khi nhập cảnh Hàn Quốc sau khi đạt năng lực tiếng Hàn trên cấp 2

1. 한국에서 6개월 어학연수 기간만 공부해도 본과에서 한국어로 수업이 가능하다.

Có thể tham dự buổi học bằng tiếng Hàn tại khoa chuyên ngành dù chỉ học tiếng trong thời gian 6 tháng tại Hàn.

그것은 다른 학생들에 비해 학습 능률을 더 올릴 수 있는 장점이 있다

Như vậy sẽ chiếm ưu thế hơn so với các học sinh khác khi có thể nâng cao khả năng học tập.

2. 한국 문화에 대한 적응이 빠르다. Thích ứng nhanh với văn hóa Hàn Quốc

어느 정도 한국어를 구사하여 한국에 입국하게 되면 한국 사람과 한국 사회에 대한 이해가

빠르게 되고 적응이 빠르기 때문에 안정적인 생활을 할 수 있다.

Nếu được nhập cảnh Hàn Quốc sau khi đã học tiếng Hàn đến một trình độ nào đó thì sẽ có thể có một cuộc sống ổn định nhờ thích ứng và nắm bắt nhanh con người và xã hội Hàn Quốc.

3. 아르바이트의 기회가 많아진다. Cơ hội việc làm thêm sẽ nhiều hơn.

한국에는 아르바이트가 굉장히 많다 하지만 한국어를 할 수 있는 사람은 고용의 기회도 많고

많은 한국 사람들과도 친숙하게 지낼 수 있다.

Việc làm thêm ở Hàn Quốc rất nhiều, cơ hội tuyển dụng người có khả năng nói tiếng Hàn cũng không ít và có thể trở nên thân thiết với nhiều người Hàn Quốc hơn.

4) 한국어 학원 어디가 좋은가? Trung tâm tiếng Hàn ở đâu là tốt?

1. 한국인이 운영하는 학원이 좋다, Trung tâm do người Hàn điều hành là tốt.

대사관의 요구에 맞춰 한국대학에 대한 자세한 안내를 할 수있고, 대사관의 정보를 빨리 알 수 있을 뿐만 아니라, 대사관 요구에 맞는 정보를 바탕으로 교육하기 때문에 대사관 인터뷰 합격률을 높일 수 있다.

Có thể có những hướng dẫn chi tiết về ĐH Hàn Quốc phù hợp với yêu cầu của ĐSQ, nắm bắt thông tin từ ĐSQ nhanh và nâng cao tỉ lệ đỗ phỏng vấn của ĐSQ do đào tạo dựa trên những thông tin phù hợp với yêu cầu của ĐSQ.

2. 한국인이 직접 가르치기 때문에 많은 어휘와 정확한 발음을 익힐 수 있다.

Có thể phát âm chuẩn và học nhiều từ vựng do người Hàn trực tiếp giảng dạy.

3. 비용이 저렴하다. Phí rẻ.

5일 일일4시간 1개월 100usd (듣기, 말하기 읽기, 쓰기) 한국인 직강

Người Hàn trực tiếp giảng dạy, 100usd 1 tháng, 5 ngày/tuần, 4 giờ/ngày (nghe, nói, đọc, viết)

4. 특전 : 1. 한국대사관 인터뷰 준비

Đặc biệt: 1. Chuẩn bị phỏng vấn tại ĐSQ Hàn Quốc

2. 자기소개서, 학습계획서 작성 Viết Bản giới thiệu bản thân và Kế hoạch học tập

3. 대사관 인터뷰 불합격 시 성적우수자중 희망자에 한해 한국회사 소개 Giới thiệu công ty Hàn Quốc cho ngững người mong muốn trong số những người có thành tích tốt khi không đạt trong kỳ phỏng vấn của ĐSQ.

Trả lời