Translation WANG

학과소개 Giới thiệu khoa

세계화된 지구촌이 가능하게 된 현대에서 항공서비스 분야는 매우 중요한 역할을 담당하고 있음은 모두가 인지하고 있으며 그의의와 영향력은 더욱 확대되어 감에따라 우수한 인재에 대한 수요는 날로 커지고 있다. 따라서 본과는 올바른 인성을 바탕으로 국제적 감각과 세련된 매너, 서비스 마인드 및 우수한 외국어 능력을 지닌 여성인재를 양성하는 최고의 요람이 될 것입니다.

Ai cũng biết hiện nay lĩnh vực dịch vụ hàng không đang đóng một vai trò rất quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa, quốc tế hóa, ý nghĩa và sức ảnh hưởng đó càng ngày càng được mở rộng, theo đó, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cũng tăng lên từng ngày. Khoa này được mở ra sẽ trở thành nơi bắt đầu tốt nhất bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ giới có ý thức quốc tế, cách thức hòa nhã, tư duy dịch vụ và khả năng ngoại ngữ xuất sắc dựa trên nền tảng là những giá trị nhân văn đúng đắn.

교육목표Mục tiêu đào tạo

세계무대를 활약할 수 있는 글로벌 인재를 양성하기 위해 올바른 인성 및 교양을 갖추고, 세련된 국제 매너를 습득하여 세계인과 소통하고 융합할 수 있는 전문적인 글로벌 여성 인재의 양성을 목표로 한다.

Để bồi dưỡng nhân tài thế giới có thể làm việc trong môi trường quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là đào tạo các nhân tài nữ giới toàn cầu có chuyên môn, có tư cách đạo đức và được đào tạo bài bản, có phong cách quốc tế hòa nhã – thân thiện, tinh tế, có thể giao tiếp và hòa hợp với người nước ngoài.

졸업 진로Tương lai sau tốt nghiệp

항공서비스과는 세계화 시대를 맞이하여 국제적 감각과 세련된 매너, 서비스 마인드 및 올바른 인성과 우수한 외국어 구사능력을 갖춘 여성인재를 양성하여 국내외의유수 항공사의 항공승무원 및 요원을 배출하며 나아가 관련 서비스업계의 세계적인 리더로서의 꿈을 실현할 수 있는 요람입니다.

Khoa dịch vụ hàng không bồi dưỡng những nhân tài nữ giới có ý thức quốc tế, cách thức hòa nhã, tư duy dịch vụ cùng tư cách đạo đức và khả năng ngoại ngữ xuất sắc phù hợp với thời đại toàn cầu hóa, cung ứng nguồn nhân lực hàng không cho các hãng máy bay hàng đầu trong và ngoài nước, trở thành nơi bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ của những người tiên phong, người lãnh đạo mang tầm quốc tế tại các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, tập đoàn liên quan.
주요 진출분야 Các lĩnh vực hoạt động chính sau này
-국내외 항공사 (항공 승무원 및 지상직)  Hãng hàng không trong và ngoài nước (trên mặt đất hoặc trên không)
-국내외 호텔Khách sạn trong và ngoài nước
-국내외 컨벤션센터 Trung tâm Convention trong và ngoài nước
-국내외 카지노 및 면세점 Casino và điểm miễn thuế trong và ngoài nước
-기업체 비서실Phòng thư ký trong các doanh nghiệp
-서비스 교육 및 이미지 컨설팅 업체Đơn vị đào tạo dịch vụ và tư vấn hình ảnh (Image Consulting)

취득가능 자격증Các chứng chỉ có thể đạt được

– 관광분야: 해외유명대학 항공요원 연수과정 수료증, 국외여행인솔자, 관광통역안내사, 국내여행안내사, 항공예약발권, 토파스

Lĩnh vực du lịch: Chứng nhận khóa học đào tạo đại lý hàng không các trường ĐH danh tiếng ở nước ngoài, hướng dẫn viên du lịch nước ngoài, hướng dẫn viên thông dịch du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong nước, phát hành vé đặt trước,  đường kéo tàu, thuyền (tow – path)
– 사무분야: 비서자격증, 무역영어, 워드프로세스, 컴퓨터활용능력, 인터넷정보검색사

Lĩnh vực văn phòng: Chứng chỉ thư ký, tiếng Anh thương mại, WordProcess, khả năng sử dụng máy tính, chuyên viên tìm kiếm thông tin Internet
– 외식분야: 와인소믈리에, 바리스타 자격증

Lĩnh vực ăn uống: Wine Sommelier, chứng chỉ Barista
– 봉사분야: CPR 자격증, 예절지도사

Lĩnh vực tình nguyện: chứng chỉ  CPR, người hướng dẫn cung cách lịch sự
– 외국어 분야: TOEIC, TOEFL, JPT, HSK

Lĩnh vực ngoại ngữ: TOEIC, TOEFL, JPT, HSK

Trả lời