Translation WANG

통역료 Phiên dịch CONG TY WANG

통역 수준

Tiêu chuẩn dịch

초급 Sơ cấp

중급 Trung cấp

고급 Cao cấp

통역 내용

Nội dung dịch

여행

Du lịch

세미나

Hội thảo

기술, 프로젝트

Kỹ thuật, dự án

시장 조사

Điều tra thị trường

내부 회의

Họp nội bộ

대형 세미나

Dịch hội thảo lớn

참관

Tham quan, du lịch

무역 거래

Giao dịch thương mại

동시통역

Dịch cabin

통역 시간

Thời gian dịch

1시간

1 tiếng

1일

1 ngày

장기

Dài hạn

1시간

1 tiếng

1일

1 ngày

장기

Dài hạn

1시간

1 tiếng

1일

1 ngày

장기

Dài hạn

한국어 통역

Dịch tiếng Hàn

15

75

25

120

300

영어 통역

Dịch tiếng anh

10

50

25

100

150

특이사항Hạng mục đặc biệt

■ 장기 통역은 별도의 계약과 별도의 요금이 적용됩니다.

Áp dụng giá riêng và bản hợp đồng riêng với các dịch vụ cân thông dịch dài hạn

Trả lời