Translation WANG

□ Tư cách đăng ký

  1. Mới nhập học

1) Kiểm tra Người nước ngoài tiêu chuẩn

2) có khả năng tiếng Hàn phù hợp với tư cách đăng ký

  1. Tiêu chuẩn công nhận quốc tịch

“Người nước ngoài” ở đây là đối tượng không phải người có quốc tịch Hàn Quốc (bao gồm cả người lai có quốc tịch Hàn)

  1. Tiêu chuẩn chứng nhận khóa học tại trường nước ngoài

Căn cứ luật về giáo dục của nước sở tại, chỉ chứng nhận khóa học tại các trường chính quy công nhận học lực đã có quy định, ngoại trừ các khóa đào tạo với mục đích là dạy ngôn ngữ, các khóa dự bị đại học, đại học dành cho người trưởng thành, khóa đào tạo suốt đời, khóa đào tạo tông tin, khóa đào tạo Internet.

□ Điều kiện đăng ký và phương pháp kiểm tra

  1. Khả năng tiếng Hàn (Pass/Non Pass): tiêu chuẩn chứng nhận năng lực tiếng Hàn

Người đạt cấp 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn do Viện đánh giá khóa đào tạo tiếng Hàn tổ chức (TOPIK)

(Người đăng ký nhập học mới khoa thiết kế đạt cấp 2 trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn(TOPIK) có thể đăng ký)

2.Người Hàn hay người đăng ký tốt nghiệp trường cấp 3 Hàn Quốc có khả năng nói tiếng Hàn trôi chảy mang quốc tịch Trung Quốc -> Đạt cấp 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn tại trường đang học -> Đạt kỳ kiểm tra hồ sơ và vượt qua vòng phỏng vấn -> Nhập học -> Phải đạt cấp 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) trước khi tốt nghiệp thì mới có thể tốt nghiệp.

  1. Kết quả kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn (Pass/Non Pass)

Đánh giá khả năng học tập và khả năng tài chính sau khi vào Đại học

Trả lời