Translation WANG

목포과학대학TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN MOKPO

CÁC KHOA

1. 조선해양학과

NGÀNH HÀNG HẢI -ĐÓNG TÀU

2. 기계학과

KHOA CƠ KHÍ

3. 기차학과

NGÀNH ĐƯỜNG SẮT

4. 전기소방학과

KHOA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

5. 토목학과

KHOA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG

6. 건축. 실내장식학과

KHOA TRANG TRÍ NỘI THẤT. KIẾN TRÚC

7. 보건의료기계학과

KHOA MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

8. 물리치료학과

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU

9. 방사선학과

KHOA CHỤP X QUANG

10. 임상 치료학과

KHOA ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG

11. 치과기공학과

KHOA DỤNG CỤ NHA KHOA

12. 치 위생학과

KHOA VỆ SINH RĂNG MIỆNG

❀ 주소 ( DIA CHI ): 전라남도 목포 시 상동 목포 과학대학

전화 번호 (SỐ ĐIỆN THOẠI ): 061-270-2541-5

☞ WEB: WWW.MOKPO-C.AC.KR

Trả lời